ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.54η ΠΡΑΞΗ Έγκριση τριμηνιαίας έκθεση εσ.-δαπ. 1ου τριμήνου 2017

54η ΠΡΑΞΗ Έγκριση τριμηνιαίας έκθεση εσ.-δαπ. 1ου τριμήνου 2017