ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.63η ΠΡΑΞΗ Έγκριση συμπληρωματικής έγκρισης δαπανών πάγιου χαρακτήρα 2017

63η ΠΡΑΞΗ Έγκριση συμπληρωματικής έγκρισης δαπανών πάγιου χαρακτήρα 2017