ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.64η ΠΡΑΞΗ Έγκριση τριμηνιαίας έκθεση εσ.-δαπ. 2ου τριμήνου 2017

64η ΠΡΑΞΗ Έγκριση τριμηνιαίας έκθεση εσ.-δαπ. 2ου τριμήνου 2017