ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.66η ΠΡΑΞΗ Άσκηση ένδικων μέσων κατά της 312-2017 Απόφασης Μον. Πρωτ. Αθηνών (Διαδικασία εργατικών δι

66η ΠΡΑΞΗ Άσκηση ένδικων μέσων κατά της 312-2017 Απόφασης Μον. Πρωτ. Αθηνών (Διαδικασία εργατικών δι