ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.67η ΠΡΑΞΗ Έγκριση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 2015 από ορκωτό λογιστή 2016

67η ΠΡΑΞΗ Έγκριση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 2015 από ορκωτό λογιστή 2016