ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.68η ΠΡΑΞΗ Έγκριση δαπάνης για προμήθεια καταμετρητή, ανιχνευτή πλαστότητας νομισμάτων 2017

68η ΠΡΑΞΗ Έγκριση δαπάνης για προμήθεια καταμετρητή, ανιχνευτή πλαστότητας νομισμάτων 2017