ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.69η ΠΡΑΞΗ Έγκριση δαπάνης για προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών, βιβλίων κ.λ.π. 2017

69η ΠΡΑΞΗ Έγκριση δαπάνης για προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών, βιβλίων κ.λ.π. 2017