ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΑνακοίνωση 69β στο Site- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝ 2017

Ανακοίνωση 69β στο Site- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝ 2017