ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.87η ΠΡΑΞΗ Έγκριση μελέτης για έγκριση δαπάνης για προμήθεια οργάνων άθλησης σε υπάιθριους χώρους 201

87η ΠΡΑΞΗ Έγκριση μελέτης για έγκριση δαπάνης για προμήθεια οργάνων άθλησης σε υπάιθριους χώρους 201