ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.88η ΠΡΑΞΗ Έγκριση μελέτης για πρμήθεια φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες του ΟΠΑΝ 2017

88η ΠΡΑΞΗ Έγκριση μελέτης για πρμήθεια φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες του ΟΠΑΝ 2017