ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.89η ΠΡΑΞΗ Έγκριση μελέτης για την παρακολούθηση διπλογραφικής μεθόδου 2017 & σύνταξης ισολογισμού γι

89η ΠΡΑΞΗ Έγκριση μελέτης για την παρακολούθηση διπλογραφικής μεθόδου 2017 & σύνταξης ισολογισμού γι