ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.90η ΠΡΑΞΗ Έγκριση του Πρακτικού επιλογής για την πρόσληψη 3 ατόμων ΣΜΕ του ΟΠΑΝ 2017

90η ΠΡΑΞΗ Έγκριση του Πρακτικού επιλογής για την πρόσληψη 3 ατόμων ΣΜΕ του ΟΠΑΝ 2017