ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.92η ΠΡΑΞΗ Έγκριση μελέτης για έγκριση δαπάνης για συμμετοχή 1 ΠΦΑ σε εκαπιδευτικά σεμινάρια YOGA 20

92η ΠΡΑΞΗ Έγκριση μελέτης για έγκριση δαπάνης για συμμετοχή 1 ΠΦΑ σε εκαπιδευτικά σεμινάρια YOGA 20