ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.95η ΠΡΑΞΗ Εισήγηση για αλλαγή παρόχου τηλεφωνίας του ΟΠΑΝ 2018

95η ΠΡΑΞΗ Εισήγηση για αλλαγή παρόχου τηλεφωνίας του ΟΠΑΝ 2018