ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.113η ΠΡΑΞΗ Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ ΥΕ γενικών καθηκόντων 2018

113η ΠΡΑΞΗ Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ ΥΕ γενικών καθηκόντων 2018