ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.2η ΠΡΑΞΗ Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης Προέδρου για υπογραφή 2018

2η ΠΡΑΞΗ Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης Προέδρου για υπογραφή 2018