ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.3η ΠΡΑΞΗ Έγκριση δαπανών διάθεση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων από οικ έτος 2017-2018

3η ΠΡΑΞΗ Έγκριση δαπανών διάθεση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων από οικ έτος 2017-2018