ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.5η ΠΡΑΞΗ Έγκριση δαπανών διάθεση πιστώσεων παγίου χαρακτήρα 2018

5η ΠΡΑΞΗ Έγκριση δαπανών διάθεση πιστώσεων παγίου χαρακτήρα 2018