ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.6η ΠΡΑΞΗ Έγκριση διάθεση πιστώσεων για Φόρους τόκων - Αμοιβές τραπεζών 2018

6η ΠΡΑΞΗ Έγκριση διάθεση πιστώσεων για Φόρους τόκων - Αμοιβές τραπεζών 2018