ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.7η ΠΡΑΞΗ Ορισμός Επιτροπών ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2018

7η ΠΡΑΞΗ Ορισμός Επιτροπών ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2018