ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.13η ΠΡΑΞΗ Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντίτιμο 2018-2019 _ΕΚΤΑΚΤΟ_

13η ΠΡΑΞΗ Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντίτιμο 2018-2019 _ΕΚΤΑΚΤΟ_