ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.14η ΠΡΑΞΗ Έγκριση πρόσ...ύ ΙΔΟΧ ΥΕ Γενικών καθηκόντων 2018-2019

14η ΠΡΑΞΗ Έγκριση πρόσ...ύ ΙΔΟΧ ΥΕ Γενικών καθηκόντων 2018-2019