ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΑποφάσεις Προέδρου

Αποφάσεις Προέδρου

 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 9
  04 Φεβρουαρίου 2015
  Επανακατάταξη ωρομισθίων υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε μισθολογικά κλιμάκια, μετά από κατάθεση των σχετικών βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 97
  04 Φεβρουαρίου 2015
  Κατάταξη ωρομισθίων υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε μισθολογικά κλιμάκια από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 8
  03 Φεβρουαρίου 2015
  Καθιέρωση για το 2015 την απασχόληση του προσωπικού του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αρμοδιοτήτων του Νομικού Προσώπου.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 2
  22 Ιανουαρίου 2015
  Χορήγηση στη Μπαντούνα Γεωργία το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο του Βαθμού Ε΄ της Κατηγορίας ΥΕ.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 1
  22 Ιανουαρίου 2015
  Χορήγηση στην Καραμπίνη Ανδριανή, το 5ο μισθολογικό κλιμάκιο του Βαθμού Ε΄ της Κατηγορίας ΥΕ.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 3
  22 Ιανουαρίου 2015
  Ορισμός υπεύθυνης υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2015, την υπάλληλο Παπαντωνίου Ευαγγελία.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 90
  15 Δεκεμβρίου 2014
  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΙΚΙΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΟΥ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Ν.Ι. ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Ε.Υ.
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 7/2014
  28 Ιανουαρίου 2014
  Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν., λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων καθώς και η ασφαλής λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, αποφασίζει την κ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 59 ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  10 Ιουνίου 2013
  Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, αποφασίζει και αναθέτει τη διενέργεια της ενοικίασης επαγγελματικού συστήματος φωτισμού για τις ανάγκες της τελικής εκδήλωσης του Αθλητικού Τμήματος του ΟΠΑΝ, στην Ο.Ε ΠΟΛΥΦ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΠΑΝ
  03 Οκτωβρίου 2012
  Ανάθεση στην ΟΕ ΑΦΟΙ ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ, την προμήθεια αθλητικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών και τη σωστή λειτουργία των προγραμμάτων μαζικής άθλησης του Αθλητικού τμήματος του ΟΠΑΝ Δήμου Ν. Ιωνίας, οικ.έτους 2012.
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >