ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΠροσλήψειςΠροκηρύξεις

Προκηρύξεις

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ 1 2018-2019
  19 Οκτωβρίου 2018
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ 1 2018-2019
 • Προκήρυξη υπ Προκήρυξη υπ'αριθμ. 1 2018 μουσικών
 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2018
  13 Σεπτεμβρίου 2018
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2018
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  13 Αυγούστου 2010
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 22 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 22 Π.Φ.Α με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκώ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  13 Αυγούστου 2010
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 22 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 22 Π.Φ.Α με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκώ
 • ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Π.Φ.Α Ακολουθεί συννημμένο έντυπο αίτησης για τους υποψήφιους Π.Φ.Α για πρόσληψη ως εποχικό προσωπικό (ΣΟΧ)  στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Νέας Ιωνίας.
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  12 Οκτωβρίου 2009
  Πλήρωσης τριάντα (30) θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Νέας Ιωνίας. Δημοσίευση στις εφημερίδες "ΛΟΓΟΣ" και "ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ" στις 13/10/2009. * Η αίτηση και ο
< 1 2 3