ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.40η ΠΡΑΞΗ Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου για 11 ΠΦΑ 2019

40η ΠΡΑΞΗ Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου για 11 ΠΦΑ 2019