ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΟικονομικοί Διαγωνισμοί Προσκλήσεις-Διακηρύξεις ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανακοίνωση 15429 - 2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανακοίνωση 15429 - 2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2019