ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.42η ΠΡΑΞΗ Αποδοχή παραχώρησης υλικοτεχνικού εξοπλισμού από ΟΑΕΔ _ΕΚΤΑΚΤΟ_

42η ΠΡΑΞΗ Αποδοχή παραχώρησης υλικοτεχνικού εξοπλισμού από ΟΑΕΔ _ΕΚΤΑΚΤΟ_