ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.48η ΠΡΑΞΗ Έγκριση όρων μίσθωσης - Επιτροπή Εκτίμησης 2019

48η ΠΡΑΞΗ Έγκριση όρων μίσθωσης - Επιτροπή Εκτίμησης 2019