ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.50η ΠΡΑΞΗ Έγκριση τριμηνιαίας έκθεση εσ.-δαπ. 2ου τριμήνου 2019

50η ΠΡΑΞΗ Έγκριση τριμηνιαίας έκθεση εσ.-δαπ. 2ου τριμήνου 2019