ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.51η ΠΡΑΞΗ Έγκριση πρακτικού παράδοσης, παραλαβής εξοπλισμού Ωδείου

51η ΠΡΑΞΗ Έγκριση πρακτικού παράδοσης, παραλαβής εξοπλισμού Ωδείου