ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.58η ΠΡΑΞΗ Έγκριση πρακτικού επιλογής τριμελούς επιτροπής ΣΜΕ 2019

58η ΠΡΑΞΗ Έγκριση πρακτικού επιλογής τριμελούς επιτροπής ΣΜΕ 2019