ΑρχικήΑνοιχτή ΔιακυβέρνησηΑποφάσειςΠράξεις Δ.Σ.59η ΠΡΑΞΗ Έγκριση πρόσληψης & καθορισμός ειδικότητας ΙΔΟΧ 2019

59η ΠΡΑΞΗ Έγκριση πρόσληψης & καθορισμός ειδικότητας ΙΔΟΧ 2019