ΑρχικήΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PILATES ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PILATES ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PILATES ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022


 
ΧΩΡΟΣ
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ
 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 268
(Ν.ΙΩΝΙΑ)
ΠΡΩΪΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
08.30 – 09.15
ΤΜΗΜΑ 1ο
(ΑΡΓΥΡΑΚΗ)
    08.30 – 09.15
ΤΜΗΜΑ 1ο
(ΑΡΓΥΡΑΚΗ)
 
  10.30 – 11.15
ΤΜΗΜΑ 2ο
(ΑΡΓΥΡΑΚΗ)
  11.30 – 12.15
ΤΜΗΜΑ 2ο
(ΑΡΓΥΡΑΚΗ)
 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
    17.00 – 17.45
ΤΜΗΜΑ 3ο
(ΑΡΓΥΡΑΚΗ)
  17.00 – 17.45
ΤΜΗΜΑ 3ο
(ΑΡΓΥΡΑΚΗ)
    18.00 – 18.45
ΤΜΗΜΑ 4ο
(ΑΡΓΥΡΑΚΗ)
  18.00 – 18.45
ΤΜΗΜΑ 4ο
(ΑΡΓΥΡΑΚΗ)
 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ
 

ΚΥΠΡΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
(ΠΕΡΙΣΣΟΣ)

 
ΠΡΩΪΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
09.30 – 10.15
ΤΜΗΜΑ 1ο
(ΠΑΤΣΙΑ)
  09.30 – 10.15
ΤΜΗΜΑ 1ο
(ΠΑΤΣΙΑ)
   
10.30 – 11.15
ΤΜΗΜΑ 2ο
(ΠΑΤΣΙΑ)
10.30 – 11.15
ΤΜΗΜΑ 3ο
(ΤΕΛΛΙΔΟΥ)
10.30 – 11.15
ΤΜΗΜΑ 2ο
(ΠΑΤΣΙΑ)
10.30 – 11.15
ΤΜΗΜΑ 3ο
(ΤΕΛΛΙΔΟΥ)
 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
18.00 – 18.45
ΤΜΗΜΑ 4ο
(ΤΕΛΛΙΔΟΥ)
18.00 – 18.45
ΤΜΗΜΑ 5ο
(ΠΑΤΣΙΑ)
18.00 – 18.45
ΤΜΗΜΑ 4ο
(ΤΕΛΛΙΔΟΥ)
18.00 – 18.45
ΤΜΗΜΑ 5ο
(ΠΑΤΣΙΑ)