ΑρχικήΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΠΑΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 27/12/2022 - 05/01/2023

ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΠΑΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 27/12/2022 - 05/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH
 
 
Η Γραμματεία του Ο.Π.Α.Ν. κατά την περίοδο 27/12/2022 έως 5/1/2023 θα λειτουργήσει ως εξής:
 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΠΑΝ
27 / 12 / 2022 έως 5 / 1 / 2023 08.30 – 14.30
 
 
Σημείωση : 26/12/2022 & 6/1/2023 η Γραμματεία δεν θα λειτουργήσει λόγω αργίας