ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024


                                                                              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
                                                                                       2023 - 2024


 
ΧΩΡΟΣ 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ
 
                                  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
                268                    Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΡΩΪΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
08:30 – 09:30    ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ 08:30 – 09:30
ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ
08:30 – 9:30
ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ
08:30 – 09:30
ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ
09:00 – 10:00
ΑΡΓΥΡΑΚΗ
09:30 – 10:30
ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ
  09:30 – 10:30
ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ
   
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
20:00 – 21:00
ΝΤΕΡΑΝΤΩΝΗ
19:00 – 20:00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ

ΔΗΜΑ
20:00 – 21:00
ΝΤΕΡΑΝΤΩΝΗ
19:00 – 20:00
ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ

ΔΗΜΑ
19:00 – 20:00
ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ
         
 
 
ΧΩΡΟΣ   
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ
 
                                  ΚΥΠΡΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΣ
ΠΡΩΪΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
08:30 – 09:20
(ΗΠΙΑ) ΑΕΡΟΒΙΚΗ

ΚΑΤΣΑΡΗΣ
08:30 – 09:20
ΑΕΡΟΒΙΚΗ

ΤΕΛΛΙΔΟΥ
08:30 – 09:20
ΣΟΥΗΔΙΚΗ

ΚΑΤΣΑΡΗΣ
08:30 – 09:20
ΑΕΡΟΒΙΚΗ
ΤΕΛΛΙΔΟΥ
08:30 – 09:20
ΣΟΥΗΔΙΚΗ

ΚΑΤΣΑΡΗΣ
         
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  19:00 – 20:00
ΑΕΡΟΒΙΚΗ

ΚΑΤΣΑΡΗΣ
  19:00 – 20:30
ΑΕΡΟΒΙΚΗ

ΚΑΤΣΑΡΗΣ
18:00 – 18:50
ΣΟΥΗΔΙΚΗ

ΤΕΛΛΙΔΟΥ
  20:00 – 21:00
ΣΟΥΗΔΙΚΗ
ΚΑΤΣΑΡΗΣ