ΑρχικήΝΕΟΛΑΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΝΕΟΛΑΙΑΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2023-2024

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2023-2024

Το Τμήμα Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του O.Π.Α.Ν Δήμου Νέας Ιωνίας. σε συνεργασία με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  (Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης)  οργανώνει στις 20 Νοεμβρίου 2023 18:00-20:00 ημερίδα στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας με τις εξής θεματικές:

Το πρόγραμμα Erasmus+ πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2021-2027.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps) χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό και να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια αλληλεγγύης που θα ωφελήσουν κοινότητες σε όλη την Ευρώπη.

Το Eurodesk ευρωπαϊκό δίκτυο με δομές πληροφόρησης σε 37 χώρες και με περισσότερους από 2.000 εθνικούς, τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους, το οποίο παρέχει στους νέους και σε όσους εργάζονται με νέους πρόσβαση σε ευρωπαϊκή και εθνική πληροφόρηση που ενισχύει τη μαθησιακή κινητικότητά τους.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τηλεφωνήστε στο 210 2777721 εσωτ. 16 υπόψη Π. Α. Γιουβάνογλου.